Wypożyczenie

Do wypożyczenia oferujemy:

 • suknie juz od 500 zł
 • w bardzo dobrym stanie
 • poprawki w cenie
 • duży wybór modeli sukni używanych

Regulamin wypożyczalni sukni ślubnych oraz dodatków

 1. Warunkiem wypożyczenia sukni ślubnej oraz dodatków oferowanych przez Salon Ślubny Michalina jest zaakceptowanie regulaminu wypożyczalni i podpisanie umowy.
 2. Wypożyczane suknie pozostają własnością Salonu Ślubnego Michalina.
 3. Okres wypożyczenia sukni ślubnej wynosi maksymalnie 7 dni (np. od czwartku przed ślubem do środy po ślubie).
 4. W dniu podpisania umowy wypożyczalnia pobiera depozyt w wysokości 1/3 wartości wypożyczanej sukni. W przypadku rezygnacji z wypożyczenia sukni depozyt nie podlega zwrotowi.
 5. Cena wypożyczenia zależy od wartości sukni i zawiera koszty prania.
 6. Praniem i czyszczeniem sukien ślubnych zajmuje się wyłącznie wypożyczalnia. Zabronione jest pranie lub czyszczenie sukni przez Klienta z uwagi na możliwość powstania uszkodzeń.
 7. Niedozwolone są jakiekolwiek samodzielne przeróbki sukni.
 8. Wypożyczalnia zgadza się na przeróbki sukni ślubnej, które nie wpłyną na jej trwałe uszkodzenie. Przeróbki wykonywane są na miejscu przez personel salonu po wpłaceniu przez Klienta całej sumy za wypożyczenie.
 9. Klient bierze odpowiedzialność za wypożyczoną suknię do momentu zwrócenia jej do wypożyczalni.
 10. W dniu przekazania sukni Klientowi wypożyczalnia pobiera kaucję za wynajem sukni, która stanowi różnicę pomiędzy wartością sukni a ceną jej wypożyczenia.
 11. Kaucja jest zwracana w dniu oddania nieuszkodzonej sukni do wypożyczalni.
 12. Koszty naprawy uszkodzonej sukni ponosi Klient.
 13. Rezerwacja na wyłączność. Istnieje możliwość zastrzeżenia, aby suknia ślubna, którą klient chce wypożyczyć nie była mierzona ani wypożyczona nikomu innemu. W takim przypadku Klient zobowiązuje się ponieść dodatkową opłatę 100 zł za każdy miesiąc rezerwacji na wyłączność oraz podpisać umowę i wpłacić całą wartość za wypożyczenie danej sukni.
 14. Wypożyczanie dodatków ślubnych odbywa się na tych samych zasadach, co wypożyczenie sukni ślubnej.

stat4u